Står din virksomhed over for at skulle ISCC eller REDcert certificeres? Virker det som en stor og næsten uoverskuelig opgave? DET BEHØVER DET IKKE AT VÆRE.

Baltic Academy tilbyder at klæde din virksomhed på til ISCC PLUS, ISCC EU og REDcert EU certificering med et 4-6 timers kursus.

I vil blive undervist i, hvordan I håndterer, dokumenterer og bogfører jeres produktion fra indkomne råvarer til produktcertifikater - i forhold til krav til ledelsessystem, sporbarhed, massebalancer og GHG-emissioner. 

Vores undervisere byder ind med specialviden indenfor disse standarder. De har lang erfaring med at auditere/kontrollere disse standarder i forskellige typer af virksomheder og brancher.

Kurset målrettes jeres behov i forhold til jeres forretningsområde. Det kan også være et brush-up kursus for virksomheder, som allerede er certificeret, men som skal have flere eller nye medarbejdere med om bord.

Kurset kan foregå enten hos jer eller hos Baltic Academy i Risskov, Aarhus. 

Kontakt os og hør mere om, hvordan I nemmere bliver klar til jeres ISCC eller REDcert certificering og audit: tlf. 31 34 97 06 

-

Om ISCC og REDcert certificering:

En auditering i ISCC og REDcert standarder kommer igennem følgende emner: 

 1. Kvalitetsstyringssystem, herunder: organisation, kvalitetsmål, kvalitetskrav, ledelsens evaluering
 2. Personale
 3. Træning
 4. Kvalitetsprocedurer/instrukser
 5. Registreringer
 6. Transport
 7. Interne audits
 8. Registrering af sporbarhed i evt. analysemetoder, laboratoriegodkendelser, vægte, måleinstrumenter, mv.
 9. Gennemgang af modtageprocedurer samt følgesedler
 10. Gennemgang af dokumentation af mængder af produceret hovedprodukt samt bi- og affaldsprodukter/waste & residues
 11. Massebalance og GHG-udregninger gennemgåes af trænede GHG eksperter
 12. Gennemgang af leverandører inkl. certifikater og overensstemmelseserklæringer
 13. Leverandørbesøg/audit af leverandører. 

Mere om ISCC og REDcert certificering:
ISCC PLUS er en global standard, der dækker alle typer af landbrugs- og skovbrugsråvarer, foder og fødevarer, kemiske/tekniske stoffer, biobaserede produkter og andre områder, hvor anvendelse/genanvendelse af restbiomasse er muligt. Den dækker også biobrændstofscertificering uden for EU.

ISCC EU og REDcert EU er en europæisk standard, som sikrer overensstemmelse med Europakomissionens direktiv (RED II), hvad angår bæredygtighedskriterier, chain of custody (massebalance/fysisk adskillelse) og GHG-emissionskriterier for produktion af biobrændstoffer, elektricitet og varme/kulde baseret på biomasser. 

Mere om ISCC her
Mere om REDcert her


Anbefalinger fra kunder:


”Baltic Academys underviserteam gav os et godt overblik over kravene til ISCC-certificeringen, og vi fik konkrete anvisninger til, hvordan vi implementerer kravene i vores produktion og management. Jeg kan varmt anbefale kurset, også som en lejlighed til få kørt medarbejderne i stilling til at varetage de forskellige opgaver med certificeringen”
/Direktør, Jesper Laursen, Melitek A/S


”Vi havde en lærerig dag med ISCC certificeringskurset, hvor vi fik arbejdet med sporbarhed og dokumentation i hele værdikæden. Vores medarbejdere fik afklaring på en masse spørgsmål til kravene og blik for deres fælles indsats på vores certificerede produkter. Jeg kan klart anbefale kurset”/COO, Anders Jensen, Malik Energy A/S

Del siden:
24.
januar 2024

En ny dyrevelfærdsstandard for europæiske Chinchillaer er blevet udviklet til IFF.

Læs mere
01.
august 2023

Den nye dyrevelfærdsstandard for produktion af Swakara lam i Namibia er nu klar

Læs mere
09.
marts 2023

Dyrevelfærd, bæredygtighed og sporbarhed er nøgleordene i ny standard udviklet til IFF.

Læs mere
12.
april 2021

Companies* trading wild fur harvested from North America can now be certified according to a new Wild Fur protocol.

Læs mere