Står din virksomhed over for at skulle ISCC eller REDcert certificeres? Eller overvejer I at anvende flere typer biomasser eller at certificere flere af jeres produkter? Har I brug for en vurdering af jeres case i forhold til kravene i disse bæredygtighedsstandarder eller sparring på, hvordan I lever op til kravene?

Baltic Academy har rådgivere, som kan hjælpe jer med alt i forhold til krav til biomasser, håndtering og dokumentation. De kan hjælpe med implementering af procedurer i jeres virksomhed, som lever op til kravene.

Vores stab af rådgivere har specialviden indenfor disse standarder og en lang erfaring med auditering i forskellige typer af virksomheder og brancher.  

Kontakt os og hør mere om, hvordan I nemmere bliver klar til jeres ISCC eller REDcert certificering og auditbesøg på tlf. 31 34 97 06

 

Om ISCC og REDcert certificering:

En auditering i ISCC og REDcert standarder kommer igennem følgende emner:

 1. Kvalitetsstyringssystem, herunder: organisation, kvalitetsmål, kvalitetskrav, ledelsens evaluering
 2. Personale
 3. Træning
 4. Kvalitetsprocedurer/instrukser
 5. Registreringer
 6. Transport
 7. Interne audits
 8. Registrering af sporbarhed i evt. analysemetoder, laboratoriegodkendelser, vægte, måleinstrumenter, mv.
 9. Gennemgang af modtageprocedurer samt følgesedler
 10. Gennemgang af dokumentation af mængder af produceret hovedprodukt samt bi- og affaldsprodukter/waste & residues
 11. Massebalance og GHG udregninger gennemgåes af trænede GHG eksperter
 12. Gennemgang af leverandører inkl. certifikater og overensstemmelseserklæringer
 13. Leverandørbesøg/audit af leverandører. 

Mere om ISCC og REDcert certificering:
ISCC PLUS er en global standard, der dækker alle typer af landbrugs- og skovbrugsråvarer, foder og fødevarer, kemiske/tekniske stoffer, biobaserede produkter og andre områder, hvor anvendelse/genanvendelse af restbiomasse er muligt. Den dækker også biobrændstofscertificering uden for EU.

ISCC EU og REDcert EU er en europæisk standard, som sikrer overensstemmelse med Europakomissionens direktiv (RED II), hvad angår bæredygtighedskriterier, chain of custody (massebalance/fysisk adskillelse) og GHG-emissionskriterier for produktion af biobrændstoffer, elektricitet og varme/kulde baseret på biomasser. 

Læs mere om ISCC her
Læs mere om REDcert her

Del siden:
24.
januar 2024

En ny dyrevelfærdsstandard for europæiske Chinchillaer er blevet udviklet til IFF.

Læs mere
01.
august 2023

Den nye dyrevelfærdsstandard for produktion af Swakara lam i Namibia er nu klar

Læs mere
09.
marts 2023

Dyrevelfærd, bæredygtighed og sporbarhed er nøgleordene i ny standard udviklet til IFF.

Læs mere
12.
april 2021

Companies* trading wild fur harvested from North America can now be certified according to a new Wild Fur protocol.

Læs mere